Quality Arlanda Xpo

Projekt (2023-12-01)

I slutet av 2020 invigdes det nya hotellet Quality Hotel Arlanda Xpo, mitt i det som nu är Stockholmsområdets nya mässcenter. Med restaurang, bar, 419 rum, gym och 2200 kvadratmeter mötesyta är hotellet en självklar fokuspunkt i Arlandaområdets nya flygplatsstad, Airport City.

Mod arkitekter ansvarade för designkoncept och projekterade inredningen för hela hotellet. Quality Hotel Arlanda Xpo är en del av Nordic Choice Hotels.

nordicchoicehotels.se

Uppdragsgivare:
Nordic Choice Hotels

Plats:
Stockholm

Uppdragsår:
2019–21

nordicchoicehotels.se

Det befintliga hotellet renoverades och en ny byggnad dockades på med ytterligare rum.

Receptionssatelliter med ljuspanel som bakgrund