Artillerigården, husarkitektuppdrag.

Projekt (2017-01-01)

Artillerigården anlades med början på 1600-talet för att härbärgera arméns och flottans artilleri. Anläggningen består av flera byggnader, varav Stora tyghuset är det äldsta, uppfört 1769 efter ritningar av Carl Johan Cronstedt. Tyghuset kompletterades snart med de östra och västra flyglarna, spruthusen och det långa rustvagn­skjulet, som bildar stödmur mot Hedvig Eleonora kyrkas kyrkogård.

Nuvarande utseende fick Artilleri­gården när Stora tyghuset 1882–84 byggdes på med en våning för att husera Artilleri- och ingenjörs­högskolan. Artilleri­gården är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Mod arkitekter var 2017—20, genom arkitekt Lars Johan Tengnér, hus­arkitekter för Artilleri­gården. Uppdraget innebär att värna huset och tillsammans med en utvald grupp experter utföra nödvändiga projekt. Detta innebar uppdrag av mycket olika karaktär. För Artilleri­gården hvar vi fastighets­ägarens arkitekt för ombyggnaden av Restaurang Artilleriet, vi ritade nya toaletter för Armémuseum och arbetade med restaureringen av appareljerna.

Fotografi (om annat ej anges): Mikael Lundblad


Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Plats:
Artillerigården, Östermalm, Stockholm

Uppdragsår:
2017 – 20

Armémuseums, Artillerigårdens största hyresgäst, början var 1879 då Artillerimuseet öppnade portarna med utställning av samlingarna från olika militära modellkammare. Idag bedrivs utställningsverksamhet av både permanenta och temporära utställningar.

För Artillerigården var vi fastighetsägarens arkitekt för ombyggnaden av Restaurang Artilleriet (tidigare Restaurang Borggården).