Earth - Pågående

Projekt (2024-01-01)

Mod arbetar just nu med inredningskonceptet för entréplan i den sista byggnaden av Geely innovationscenter Uni3, beläget på Lindholmen i Göteborg. Detta är ett unikt campus och hem för innovatörer, med arkitektur inspirerad av de fem kinesiska elementen.
För att hedra elementet Jorden och med syftet att lyfta fram den innovativa miljön, har vi strävat efter tidlös design med material som är hållbara och cirkulär produktion som strävar efter att skydda vår planet. Att involvera alla sinnen har varit viktigare än någonsin i detta projekt.

Denna skimrande byggnad kommer att stå klar 2024!

Pågående

EN ÖVERGÅNG mellan zoner som att gå genom ett landskap. Nerver strålar genom utrymmet, från hjärtat avhus. Ljus pulserar som nerver som kommunicerar med varandra genom rotsystemet.