Rosersbergs slott, slottsarkitektuppdrag.

Projekt (2017-01-01)

Rosersbergs slott, beläget vid en Mälarvik söder om Märsta, började byggas på 1630-talet av riks­skatt­mästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna. På 1680-talet lät Gabriels son, kanslipresidenten Bengt Gabrielsson Oxenstierna, genomföra en stor­slagen om­byggnad av både slott som park i barock­stil med Nicodemus Tessin d.y. som arkitekt. Slottet blev kungligt 1762 och kung Karl XIII lät på 1770-talet arkitekten Jean Eric Rehn leda en stor moderniser­ing i den gustavianska stil vi ser idag.

Mod arkitekter var 2017—20, genom arkitekt  Lars Johan Tengnér, slotts­arkitekt för Rosers­bergs slott. Uppdraget innebar att värna slottet och till­sammans med en utvald grupp experter utföra projekt. Mod arkitekter tittade även på utvecklings­möjligheterna för lokalen och verksam­heten.


Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Plats:
Rosersbergs slott, Märsta, Stockholm

Uppdragsår:
2017 – 20

När Jean Baptiste Bernadotte blev kung Karl XIV Johan blev också Rosersbergs slott hans, och han och drottning Desideria trivdes utmärkt här. Desideria bodde här till sin död 1860. Sedan dess har högslottets kungliga våningar inte ändrats och använts i mycket begränsad omfattning, vilket gör dem till några av Sveriges bäst bevarade äldre högreståndsinteriörer.

Slottets flyglar var från 1874 till 2006 lokaler för, i ordning, Infanteriets skjutskola, Civilförsvaret skola och Räddningsverkets skola, och huserar sedan 2008 Rosersbergs Slottshotell. Slottet har fortfarande kunglig dispositionsrätt, vilket innebär att kungen har rätt att nyttja slottet och att han har inflytande på dess användning. Rosersbergs slott och dess park är statligt byggnadsminne sedan 1935.