Dramaten, husarkitektuppdrag.

Projekt (2015-01-01)

Sveriges nationalscen Dramaten, eller Kungliga dramatiska teatern som den egentligen heter, invigdes 1908. Byggnaden, inspirerad av klassicism och wienerjugend, ritades av arkitekt Fredrik Lilljekvist och byggdes mellan åren 1902—08. Teaterns hus, ofta benämnt Thalia­huset, är statligt byggnads­minne sedan 1994.

Mod arkitekters Lars Johan Tengnér är sedan 2015 utsedd av Statens fastighets­verk till hus­arkitekt för Dramatens byggnader vid Nybro­plan och Nybro­gatan i Stockholm. Husarkitekt­uppdraget innebär kvalificerad råd­givning vid förvaltningen av Fastighets­verkets mest krävande byggnader. Sedan uppdragets start har ett fler­tal projekt genom­förts och ytterligare större åt­gärder är på gång. 


Uppdragsgivare:
Statens fastighetsverk

Plats:
Dramaten, Nybroplan, Stockholm

Uppdragsår:
2015 – pågående

Thaliahuset från Ingemar Bergmans gata.

Ett av de genomförda projekten är restaureringen av utsmyckningarna och målerierna i Lejonkulan, en mindre scen som huserar i en tidigare restauranglokal mot Sibyllegatan.